Armanda Vandorpe

De uitvaart heeft plaatsgehad in intieme kring.