Veerle Ackerman

Uitvaartplechtigheid in de Sint-Amanduskerk, Oostakkerdorp te Oostakker, op donderdag 06/06/2024 om 11 uur.

Begroeting in de kerk vanaf 10.30 uur.