Uittreksel uit de overlijdensakte

Indien u een afschrift of uittreksel van de overlijdensakte wenst, kan u deze bekomen op de dienst Burgerlijke Stand van de plaats van overlijden of de laatste woonplaats van de overledene.
Er bestaat wel een onderscheid tussen een afschrift en een uittreksel van een akte, m.n. een afschrift is een volledige kopie terwijl een uittreksel enkel de meest essentiële elementen van de akte bevat. Uiteraard mag u ook aan ons vragen om dit voor u in orde te maken.