Nuttige informatie

Hoeveel kost een uitvaart?

Wij verzorgen alle arrangementen van een begrafenisdienst, we kunnen een eenvoudige, klassieke, unieke of traditionele begrafenis houden.

Wat bij overlijden in het buitenland?

De akte van overlijden van een Belg in een vreemd land mag worden opgemaakt, hetzij door de plaatselijke overheden, in de vorm die in dat land gebruikelijk is, hetzij door de Belgische diplomatieke of consulaire agenten.

Uittreksel uit de overlijdensakte

Indien u een afschrift of uittreksel van de overlijdensakte wenst, kan u deze bekomen op de dienst Burgerlijke Stand van de plaats van overlijden of de laatste woonplaats van de overledene.

Verwittig uw financiële instellingen

De banken en financiële instellingen moeten worden verwittigd. Maar ook heel wat andere instellingen komen aan bod. Om het u makkelijk te maken vindt u hier een overzicht

Aangifte van een overlijden

Daar hoeft u zich geen zorgen over te maken, dit is een deel van onze dienstverlening. Wij hebben enkel de identiteitskaart en eventueel het trouwboekje nodig voor de aangifte. Wij zorgen voor de aangifte en bekomen voor u de nodige attesten van overlijden.