Verwittig uw financiële instellingen

De banken en financiële instellingen moeten worden verwittigd. Maar ook heel wat andere instellingen komen aan bod. Om het u makkelijk te maken vindt u hier een overzicht:

de banken en financiële instelling(en)
de werkgever
de instelling voor sociale zekerheid (RVA, RVP, kinderbijslagfonds)
de verzekeringsmaatschappijen
Directie voor Inschrijving van Voertuigen (DIV)
de bedrijven voor algemene nutsvoorzieningen (gas, elektriciteit, kabeldistributie, water, telefoon, internet, gsm)
de eventuele huiseigenaar
de notaris voor de neerlegging van een eventueel testament
de boekhouder van de overledene
de abonnementen (v.b. kranten, weekbladen, boeken)
de verenigingen waarvan de overledene lid was

diensten aangesloten op de kruispuntbank zoals mutualiteit, de dienst pensioenen … worden automatisch verwittigd na de aangifte van overlijden